Norra Magasinet
i Havstenssund

Vision och målsättning

Vår vision och målsättning är att magasinet återigen skall bidra till samhällets och Norra Bohusläns utveckling avseende tillväxt av företagande och arbetstillfällen med fokus på hållbara och maritima näringar.

Magasinet med sitt unika läge och oförstörda arkitektur är ett av de få bevarade i Bohuslän.

Våra förslag på användande av magasinet är:

  • Verksamheter som stödjer den befintliga fiskerinäringen på orten.
  • Företag med inriktning på utveckling av produkter från havet, exempelvis algbaserade produkter.
  • Företag inom besöksnäringen som har affärsidé att erbjuda det unika från regionen avseende måltider och upplevelser.
  • Företag som gynnar en fortsatt hållbar näringsverksamhet för ett levande Havstenssund.

Nyhetsbrev & information

Hör den senaste informationen först!

  • Genom att lämna din e-post och ditt namn godkänner du att vi behandlar uppgifterna. Uppgifterna kommer behandlas lagenligt enligt GDPR och endast för angivet ändamål.

Status idag

Styrelsen presenterade arbetet med Magasinet och fick medlemmarnas mandat att fortsätta sitt arbete med att rädda och bevara Magasinet enligt Styrelsens rekommendationer.

Läs prospekt där vi beskriver de idéer och tankar som ligger till grund för utvecklingen av magasinet. Dokumentet syftar också till att beskriva hur arbetet med att överföra magasinet i ny ägo och att skapa en finansiell bas som säkerställer ett övertagande och hur en grundläggande renovering av magasinet skall gå till.

Ladda ned PDF med vårt prospekt

Historia

Magasinet uppfördes på 1870-talet av Johannes Corneliusson med syfte att bedriva handel med ostron och hummer.

Det användes som en plats där sillen saltades i tunnor som sedan transporterades med kustfartyg. På andra våningen i magasinets bakre delar fanns smårum med våningssängar till handelsrörelsens anställda. I slutet på 1800-talet startade en lanthandel i byggnaden, i affären fanns också posten och den första telefonen i Havstenssund.

I Prospektet (PDF:en ovan) kan du läsa mer om historian.

SENASTE NYTT / 12/09/2018

Inbjudan till framtidens affärsmöjligheter – 24/9

Den 24 september vill vi informera om Norra Magasinet i Havstenssund, dess unika historia och dagens arbete med att skapa framtidens affärsmöjligheter. Vision och målsättning är att magasinet återigen skall bidra till samhällets och Norra Bohusläns utveckling i tillväxt av företagande och arbetstillfällen inom hållbara och maritima näringar.

Du anmäler dig till hej@nmhavstenssund.se, senast torsdag 20e september.

Läs mer om dagen här.

Se fler nyheter
Samhällsföreningen Havstenssund
www.havstenssund.se