Norra Magasinet
i Havstenssund

<< Se alla nyheter

11/09/2018

Kulturhistorisk bebyggelseinventering – Havstenssund

I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund, våren –06 i uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram med målet att till år 2010 ha identifierat och klassat kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt Länsstyrelsens Miljömål.
Nedan dokument belyser kulturhistoriska byggnader och miljöer i Havstenssund och är en av grundpelarna i arbetet med Norra Magasinet.
Ladda ned PDF

Samhällsföreningen Havstenssund
www.havstenssund.se